februari 15, 2021

Day

Op dinsdagavond 9 maart 2021 organiseert CMO STAMM een online sessie over het zichtbaar maken van de maatschappelijke waarde van je organisatie of initiatief. Deze sessie begint om 19:00 uur en duurt tot 20:30 uur. Bewonersinitiatieven en vrijwilligersorganisaties uit de provincies Groningen en Drenthe zijn van harte welkom. Deelname is gratis. Steeds meer vrijwilligersorganisaties en...
Read More
Hoe gaat het met kunst- en cultuurverenigingen en -stichtingen in Nederland, zoals muziekverenigingen, koren, toneelverenigingen, fotoclubs, dansverenigingen, etc? In deze corona-pandemie is het belangrijker dan ooit om daar zicht op te krijgen. Daarom start het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) samen met het KultuurLoket en andere partners de VerenigingsMonitor 2021, als vervolg op de...
Read More
Dit bericht is afkomstig van de gemeente Groningen De impact van de coronacrisis op de Groningse cultuursector blijft helaas groot. Het college van B&W vindt het belangrijk de culturele instellingen te ondersteunen in deze moeilijke tijd. Zij spelen namelijk een essentiële rol in onze gemeente voor zowel inwoners als bezoekers. Van het Rijk heeft de...
Read More
In het voorjaar van 2020 werd de website Fier Westerkwartier ontwikkeld door Cultuurplatform Plack Westerkwartier. Een digitaal platform waar cultuurmakers zich tijdens de coronacrisis konden presenteren als alternatief voor een livesetting. Inmiddels heeft Plack de blik naar voren gericht en Fier Westerkwartier doorontwikkeld tot digitaal cultuurplatform. Deze legt een stevige basis onder de cultuursector, waarop...
Read More
1 2