Klanten beoordelen ons met een 8,1
Kunst en cultuur in het

Sociaal Domein

Kunst en cultuur in zorg en welzijn

Dé gesprekspartner voor kunst en cultuur in het sociaal domein en de zorg

Als KultuurLoket onderzoeken we doorlopend welke rol we kunnen spelen in relatie tot andere organisaties ten behoeve van de ontwikkeling van het sociaal-artistieke veld, gezondheid en een brede welvaart voor iedere Groninger. Wij bouwen aan bestaande en nieuwe netwerken, voeden met inspiratie, faciliteren kennisdeling, organiseren innovatie bevorderende bijeenkomsten en maken matches. Het KultuurLoket is dé gesprekspartner voor kunst en cultuur in het sociaal domein en de zorg.

De culturele sector en de wereld van de zorg en welzijn (instellingen, gemeenten en fondsen) sluiten niet altijd op elkaar aan qua belangen, doelen, regels en de ‘taal’ die er wordt gesproken. Het KultuurLoket speelt een belangrijke rol bij het overbruggen van de verschillen. Wij stimuleren de verschillende sectoren om elkaars denk- en werkwijzen te leren kennen. Wij spelen in op een vraagstuk en maken matches tussen organisaties, gemeenschappen en makers.

Contact

Benieuwd wat we voor elkaar kunnen betekenen? Neem gerust contact op met onze adviseur Cultuurparticipatie & Sociaal Domein.

Kennis en advies

Het Kultuurloket ondersteunt het tot stand komen van waardevolle sociaal-artistieke projecten zodanig dat ze in de uitvoering zelfstandig kunnen werken, kunnen opschalen en/of zelfs bestendigd kunnen worden voor de toekomst. Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft in 2020 de regeling Samen Cultuurmaken ontwikkeld waarbij artistieke- en organisaties uit het sociaal domein en welzijn uitgedaagd worden om gelijkwaardig samen te gaan werken. Inmiddels zijn er veel meer fondsen waarbij de verbinding met de samenleving centraal staat. We hebben de belangrijkste onderaan deze pagina voor je op een rij gezet.

Heb je mooie plannen en kun je hulp gebruiken bij het maken van het projectplan en de begroting? Wij geven kosteloos advies, bieden je een leidraad voor het opstellen van een projectplan en begroting, denken graag met je mee en hebben een overzicht van fondsen voor je! Kultuurloket inspireert en adviseert ook gemeenten bij het realiseren van impactvol en integraal lokaal cultuurbeleid. Wij denken mee over oplossingen voor urgente vraagstukken in onze samenleving en adviseren hoe met kunst en cultuur hier een impuls aan gegeven kan worden.

Wat is de kracht van kunst- en cultuurparticipatie in zorg en welzijn?

Op woensdag 8 juni 2022 organiseerde KultuurLoket i.s.m. het Zorg Innovatie Forum een inspiratiedag voor het sociaal-artistieke werkveld.

Aankomende activiteiten

Er zijn op dit moment nog geen nieuwe data bekend.

Fondsen

Hieronder vind je een aantal interessante fondsen waar je een aanvraag in kan dienen in het kader van kunst en cultuur in het sociaal domein.

Fonds voor Cultuurparticipatie

Samen Cultuurmaken is een subsidieregeling waar het sociaal domein en culturele domein samenwerken aan cultuur voor iedereen.

Janivo Stichting

De Janivo Stichting biedt financiële steun aan projecten voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot 25 jaar. Wij steunen projecten op het gebied van maatschappij, kunsten wetenschappelijk medisch onderzoek die bijdragen aan een betere samenleving.

Lang Leve Kunst Fonds

Het Lang Leve Kunst Fonds stimuleert kunstbeoefening van (kwetsbare) ouderen in Nederland. Organiseer jij projecten waarin ouderen minimaal vijf keer onder begeleiding van een kunstenaar kunst maken met een concreet eindresultaat: een voorstelling, een schilderij, een muziekuitvoering? Doe dan de Quickscan LLKF.

Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen

Voor projecten in Groningen kunnen stichtingen en verenigingen een financiële bijdrage aanvragen voor beeldende kunst, monumentenzorg, geschiedenis & letteren, muziek, theater, dans & film, natuur, wetenschap of buurtcultuur.

Prins Bernhard Cultuurfonds (landelijk)

Een mooi project voor cultuur of natuur? Het Cultuurfonds heeft vele fondsen, beurzen en stipendia voor zowel amateurs als professionals. Beheert ook diverse fondsen op naam.

Stichting DOEN

Stichting DOEN ondersteunt voorlopers die zich inzetten voor een groene, sociale en creatieve samenleving.

VSBfonds

VSBfonds steunt iedereen die actief mee wil doen in onze samenleving. Door sociale en culturele projecten die actief burgerschap versterken te steunen, dragen wij bij aan zelfredzaamheid en samenredzaamheid in Nederland.

Oranjefonds

Steunt sociale projecten die mensen echt met elkaar verbinden, met geld, kennis en aandacht.

Emmaplein Foundation

Het doel van de stichting is het doen van uitkering aan culturele en wetenschappelijke instellingen.

JB Scholtenfonds & H.S. Kamminga fonds

Bijdragen aan sociale en culturele initiatieven in de provincie Groningen. Breed scala aan activiteiten.

Fonds Nuts Ohra

Stimuleert initiatieven die kansen vergroten voor kwetsbare mensen.

Kunstraad Groningen

Budget voor projecten in de Groninger kunstensector waarin artistieke kwaliteit centraal staat.

Provinciale regeling voor Amateurkunst, Cultuurparticipatie en Erfgoed

Activiteiten van cultuur- en erfgoedinstellingen gericht op Groningse deelnemers en publiek, maken aanspraak op de subsidie Amateurkunst, cultuurparticipatie en erfgoed. Met deze regeling moedigt de provincie instellingen aan om nieuw cultuuraanbod te maken.