januari 8, 2021

Day

Gemeente Groningen en KultuurLoket nodigen je van harte uit om aan te schuiven bij het online CultuurCafé dat we gezamenlijk openstellen op donderdag 21 januari vanaf 19.30 uur. Het culturele veld heeft ook in Groningen te maken met de gevolgen van de corona-crisis. Beleidsmedewerkers van de gemeente Groningen en de mensen van steuninstelling KultuurLoket horen...
Read More
Ruim een jaar geleden maakten we de overgang van VRIJDAG Amateurkunstondersteuning naar het bondiger VRIJDAG Advies, toen al een hele verbetering. Die naam VRIJDAG Advies maakte duidelijk dat wij dat deel van de instelling VRIJDAG zijn dat het culturele veld in de provincie Groningen adviseert, ondersteunt en er verbindingen legt. Toch moesten we regelmatig uitleggen...
Read More