Klanten beoordelen ons met een 8,1

Extra subsidiemogelijkheden voor amateurkunst in de gemeente Groningen

De gemeente Groningen kent een levendige en diverse amateurkunstsector. Door de coronamaatregelen is deze grotendeels stil komen te liggen als het gaat om repetities en uitvoeringen. De bestaande subsidies voor de amateurkunst zijn niet voldoende om de schade op te vangen. Omdat de gemeente het belangrijk vindt dat verenigingen hun activiteiten straks weer oppakken, wil de gemeente activiteiten stimuleren door de volgende steunmaatregelen;

De Plusregeling

De Plusregeling is bedoeld voor amateurverenigingen die een project willen uitvoeren anders dan de reguliere uitvoeringen. Deze regeling wordt tot 31 december 2021 uitgebreid. Normaal gesproken wordt maximaal één derde van de noodzakelijke kosten gesubsidieerd, dit wordt gewijzigd naar ‘maximaal tweederde van de noodzakelijke kosten’. Dit betekent dat er meer subsidie kan worden aangevraagd. Daarnaast wordt het totale beschikbare budget voor dit jaar opgehoogd met €40.000, het totale budget komt daarmee op €120.000. Aanvragen voor de Plusregeling lopen via de Kunstraad. Meer informatie over de procedure lees je hier.

Eenmalige subsidie in verband met coronamaatregelen

Deze regeling is gericht op amateurverenigingen die als gevolg van de coronamaatregelen extra kosten moeten maken, of hebben gemaakt. De regeling geldt tot 31 december 2021.

Als subsidiabele kosten worden aangemerkt;

  • door de coronamaatregelen veroorzaakte extra kosten voor de uitvoering van activiteiten (bijvoorbeeld hogere zaalhuur, digitaliseringskosten, publiciteit);
  • Gemaakte kosten die niet gedekt worden door lagere inkomsten uit publieksinkomsten of contributiegelden, fondsenwerving of door andere coronasteunregelingen. 
  • Het maximum bedrag per aanvrager bedraagt €5000.
  • Aanvragen voor deze regeling kunnen 2 keer per jaar worden ingediend; voor 1 juni 2021 en voor 1 oktober 2021.

De voorwaarden voor deze regeling zijn hier te vinden en aanvragen voor de ‘Eenmalige subsidie in verband met de coronamaatregelen’ kunnen worden ingediend bij ContracteringMO@groningen.nl.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van alle ontwikkelingen in het culturele veld? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief.

    Ik ga akkoord met de opslag en verwerking van mijn e-mailadres.