Met wie zoek jij een klik?

Verbinding

Verbinding

Samen met het culturele veld in diverse gemeenten werkt het KultuurLoket aan de realisatie van gemeentelijke cultuurplatformen. Deze regionale platformen zorgen voor een onderlinge verbinding in het culturele veld. Het zijn plaatsen waar je elkaar kunt ontmoeten en waar vanuit afstemming is met bijvoorbeeld de gemeente. Het KultuurLoket is de verbindende schakel tussen alle platformen.

Het KultuurLoket werkt ook aan de KultuurCentrale: een nieuw online cultuurplatform voor het hele culturele veld van de provincie Groningen. Op dit platform profileren zich niet alleen de theatergezelschappen, koren en orkesten, maar zijn ook aanbieders en podiumplekken te vinden. Via de KultuurCentrale kun je in contact komen met mensen die jouw passie delen of organisaties waar jij jouw passie kan laten zien!

KultuurCentrale

De KultuurCentrale is het online marktplein voor iedereen in Groningen die kunst en cultuur (mogelijk) maakt

Cultuurplatforms

Een Cultuurplatform is een regionaal overleg- en samenwerkingsverband van partijen uit het culturele veld zoals (amateurkunst)verenigingen, culturele instellingen, cultureel ondernemers, musea, kunstenaars en aanbieders van cultuureducatie. Een Cultuurplatform is onafhankelijk en signaleert, initieert, brengt vraag en aanbod bij elkaar en adviseert de gemeente, de inwoners en het kunstenveld. Omgekeerd is een Cultuurplatform voor de gemeente een praktische ingang naar het kunst- en cultuurveld. Een Cultuurplatform draagt bij aan het formuleren en borgen van het cultuurbeleid van een gemeente. Indien gewenst kan het cultuurplatform een samenwerking aangaan met vertegenwoordigers uit de domeinen zorg en welzijn, onderwijs en toerisme om samenwerking en innovatie te stimuleren.

Het KultuurLoket is partner in de reeds bestaande cultuurplatforms in de gemeenten Westerkwartier, Midden-Groningen en Oldambt. We werken samen met het culturele veld aan de realisatie van de cultuurplatforms in de gemeenten Het Hogeland, Eemsdelta en Westerwolde. De volgende stap is om cultuurplatforms op te zetten in Stadskanaal, Veendam en Pekela. In de gemeente Groningen gaan we van de bestaande klankbordgroep ook een cultuurplatform maken. Het KultuurLoket is de verbindende schakel tussen alle platformen. We zijn één van de vaste partners bij de overleggen, denken mee, geven informatie, delen ervaringen vanuit de andere platforms en organiseren activiteiten op het gebied van deskundigheidsbevordering.

Heb je interesse en wil je meer weten? Neem een kijkje op de sites van de bestaande cultuurplatforms of mail ons.

Oldambt

Het Cultuur Platform Oldambt verbindt alle culturele organisaties in het Oldambt met elkaar.

Westerkwartier

Fier Westerkwartier is het digitale platform voor de kunst en cultuur in het Westerkwartier.

Midden-Groningen

De Culturele Compagnie stemt aanbod af en stimuleert innovatie op het gebied van cultuur(onderwijs) en welzijn.

Groningen

Het Cultuurplatform in Groningen verbindt alle culturele organisaties in de gemeente Groningen.

Advies

Wij bieden je een leidraad voor het opstellen van een projectplan en denken graag mee over jouw plan. Waar kunnen we je mee helpen?

Lees meer

Promotie

Wij faciliteren de KultuurAgenda, het KultuurBlad en de KultuurCentrale om je zichtbaarheid te vergroten. Welke spotlight past bij jou?

Lees meer

Ontwikkeling

Samen met partners uit het veld organiseren we workshops, trainingen en opleidingen. Waarin wil jij je ontwikkelen?

Lees meer