Klanten beoordelen ons met een 8,1

Terugblik op de netwerkbijeenkomst Fresh Air!

Op naar een vitale sector blaasmuziek in Groningen en Drenthe

In samenwerking met de Groninger Brass Experience organiseert het KultuurLoket al enige jaren tijdens dit festival een netwerkbijeenkomst voor de Blaasmuziek sector. Donderdag 6 juni 2024 vond deze bijeenkomst plaats in de Nieuwe Kolk te Assen. Dit jaar is de bijeenkomst georganiseerd in samenwerking met de Muziekbond Groningen en Drenthe en stichting Kunst & Cultuur omdat we samen met deze partners gaan werken aan een toekomstplan voor de blaasmuziek in beide provincies.

De afgelopen jaren zijn veel projecten, gesprekken en bijeenkomsten door diverse partijen georganiseerd om impulsen te geven aan de blaasmuzieksector. Een belangrijke conclusie die we kunnen trekken is: door onze krachten te bundelen, houden we de sector vitaal en laten we deze mogelijk groeien. Om een goede start te geven aan de samenwerking voor het toekomstplan, hebben we deze bijeenkomst in het teken van inzicht, inspiratie & intentie gezet.

Iedereen die actief is in de blaasmuzieksector in zowel de provincie Groningen als Drenthe was uitgenodigd. Een gemêleerd gezelschap variërend van componisten, dirigenten en docenten tot bestuursleden van verenigingen en (landelijke) koepel- en kennisorganisaties was aanwezig.

De muzikale omlijsting van de middag werd verzorgd door het Noorse tuba kwartet ‘All about that Bass’.

Inzicht in de sector

Wytze de Vries (directeur Cultuurzaam) opende de bijeenkomst en gaf een aantal personen het woord om inzicht te geven in een aantal onderdelen van de hedendaagse blaasmuziek

Groninger Brass Experience (Jacob Dijkstra en Anne van der Sluis)

Beide heren geven informatie over de aanleiding van Fresh air. Er zijn uitdagingen in het veld, gaten in de infrastructuur. We willen graag verbindingen leggen tussen werkveld, muziekverenigingen, docenten, dirigenten, componisten. Professionals inzetten om samen met instellingen een nieuwe vitale structuur te creëren. Van versnippering naar verbinding.

KNMO (Johan Jansen)

Johan spreekt over de ontwikkelingen bij de KNMO.  De sector heeft herstelgelden na Corona gehad. Nu het vervolg, hoe kunnen we de sector sterker maken? Vergelijking met de sport: daar werken de bonden goed samen. In de blaasmuziek is dat minder. Hoe kan dat? KNMO is bezig met professionalisering, zit aan tafel met overheid over het Nationaal Akkoord Amateurkunst. Er gebeuren veel mooie dingen!

Marieke Vegt (voorzitter Raad van 12 en directeur Cultuurzaam)

Vanuit haar rol als voorzitter van de Raad van 12 spreekt Marieke over de landelijke ontwikkelingen binnen de amateurkunstsector. De rol van de provinciale steuninstellingen is een ondersteunende en adviserende rol. Cultuureducatie is heel belangrijk. Amateurkunst is wat ingewikkelder. Provinciale instellingen hebben vraag en informatie nodig vanuit het veld om dit aan opdrachtgevers door te geven. Marieke is optimistisch over de toekomst, een Nationaal Akkoord Amateurkunst sluiten geeft hoop.

Inspiratie

Inez van de Kimmenade (KultuurLoket) geeft het woord aan een aantal personen uit binnen- en buitenland om inspirerende voorbeelden toe te lichten

Maria Molund (Noorwegen)

The Norwegian band Federation heeft 60.000 leden. Scholen hebben een eigen schoolorkest. 20 jaar geleden waren er minder leden, maar nu neemt het toe. Hoe kan dat? Er is geld door lidmaatschap en sponsors. Er wordt onderzoek gedaan. En er wordt veel geïnvesteerd in dirigenten, veel masterclasses en opleiding. Als de dirigenten van goeie kwaliteit zijn, straalt dat af op de leden! Leerlingen krijgen op jonge leeftijd al de kans om een groep te dirigeren.

Ouders geven leiding aan de schoolorkesten, de school faciliteert. Het fenomeen ‘Cultural school’ is verplicht in elke gemeente. Iedere gemeente moet ook volgens de wet een cultureel centrum hebben. De ‘Cultural schools’ krijgt subsidie om dirigenten op te leiden.

Rimigijus Vilus en Piet Visser (Litouwen)

Rimigijus spreekt over de situatie in Litouwen. Kinderenrepeteren heel veel op hun instrument. Dat werkt goed.

Piet licht een onderzoek toe waaruit bleek dat 5 keer per week les werkt beter dan 1 keer per week. Kinderen werden hier heel erg door gestimuleerd om meteen door te gaan met muziekles.

Mieke Zijl (Sport Drenthe)

Elke provincie en alle gemeente hebben een Sportakkoord met specifieke ambities. Elke sport heeft een eigen bond, met daaronder de verenigingen. Sport is niet wettelijk geregeld. Drenthe beweegt! Is een samenwerking tussen de gemeenten en provincie, werkt domein overstijgend en is een echte innovatieplek. Daarnaast is er ook bijvoorbeeld Club ondersteuning door Team Sportclub.

Wout Ligterink (Musidesk Rijnbrink)

Musidesk is een provinciale instelling voor cultuureducatie en -participatie en bibliotheek. Musidesk is het hart van de blaasmuziek in Gelderland. Gelderland investeert al jaren in de blaasmuziek. De verbinding met de bibliotheek is heel erg gunstig omdat de bibliotheek wel een wettelijke taak is. De focus ligt op Repertoire. Zo beheert Musidesk de Uitleen bibliotheek. Hierdoor is een duurzame samenwerking ontstaan tussen verenigingen, componisten en uitgeverijen

Musidesk legt de focus op de blaasmuziek en muziekverenigingen en heeft een grote achterban. Er werken 12 professionele medewerkers. Voor de verenigingsondersteuning halen zij de vraag op en gaan daarna samen met collega’s voor het sociaal domein aan de slag.

Intermezzo: Wout maakt bekend dat Jacob Dijkstra de winnaar is van de BUMA Blaasmuziek Award. De internationale prijs gaat naar Paul Hindmarsh uit Engeland. De prijsuitreiking is op 10 november tijdens een HRFSTWND-concert.

Interactie

Bart Jan Kuit (Muziekbond Groningen en Drenthe) en Pim Luiten (VRIJDAG / Kultuurloket)

Beide heren gaan in gesprek met het publiek. Het uitgangspunt is de vraag: wat is nodig om de blaasmuziek sector in Groningen en Drenthe toekomstbestendig te maken / welke elementen van de Inspiratie kunnen we hiervoor inzetten?

Reacties

Wat hebben wij in Groningen en Drenthe nodig aan ondersteuning?

 • Gerda Postma, docent trompet: kinderen die muziek gaan maken, nog meer educatie bieden en investeren in opleiding van docenten.
 • AMG Beilen: toegang tot goede docenten en professionals is essentieel. Er zijn geen muziekdocenten beschikbaar.
 • John Blanke, bestuurslid Kunst&Co: Voorbeeld: Gemeente OostStellingwerf investeert in de muziekschool. We hebben de Bonden nodig om een beroep te doen op gemeenten en een lobby te vormen naar de provincie. Wat is het ons waard? Fair Practice en fair pay.  Je hebt professionalisering nodig, financiën.
 • Anneke Kamerman, dirigent: zij mist een verzamelplek van onderzoek en het kunnen delen van ervaringen. Jan van den Eijnden (LKCA) reageert: bij het LKCA is een verzameling van scripties e.d., ook breder dan alleen muziek. LKCA werkt samen met KNMO. De vraag is of deze informatie te vinden is voor verenigingen?

Pim Luiten: muziek in de naschoolse activiteiten. Voor scholen is dit soms lastig te organiseren en te monitoren. Hoe zien jullie dat?

 • LKCA: Kinderen willen wel, ouders zijn bepalende factor.
 • Marieke Vegt: noemt een programma in Hoogeveen voor blaasmuziek, dat loopt heel goed.
 • AMG Beilen: leden gaan met plezier naar de repetitie en muziekles, hebben aansluiting met vrienden. Plezier en samen iets leuks doen is zo belangrijk. Behoud jeugdleden d.m.v. een jeugdcommissie die extra activiteiten organiseert.

Besturen van verenigingen doen soms jaren hetzelfde, hoe kan het anders?

 • Johan Jansen: leden vragen voor projecten i.p.v. jarenlange bestuursfuncties, iedereen draagt steentje bij.
 • Ivo Kouwenhoven, componist en voorzitter Muziekschool Hoekse Waard: Samenwerking met docenten, muziekverenigingen en scholen bij Méér Muziek in de Klas, had een geweldig resultaat.

Wat hebben we nodig?

 • We missen een cultuurcentrum, een organisatie, die verbindingen legt en projecten organiseert.
 • Imago van de blaasmuziek is niet sterk. Reclame, bv landelijk, voor de blaasmuziek is belangrijk. De KNMO gaat samen met het Prinses Christina concours aan de slag met een landelijke imago campagne. De KNMO is benaderd voor een tv programma: wat speelt er achter de (blaas)muziek(sector).
 • Veel projecten en reclame is gericht op kinderen van de basisschool. Maar moet je niet meer doen voor leerlingen VO?
 • Politiek draagvlak!
 • Wat is de waarde van amateurkunsten gezien vanuit het publiek?

Intentie

Afsluiting: welke toon gaan we zetten? Verhuizen naar Noorwegen? Cultural school by law? Of net als in de sport: een landelijk akkoord met takken naar lokaal?

Dit vraagt toewijding voor het maken van een toekomstplan en om dat te onderstrepen laten de drie partijen alleen een akkoord klinken.

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen voor het toekomstplan? Mail naar hallo@kultuurloket of meld je aan in de KultuurCentrale bij de Groep ‘Blaasmuziek in de provincie Groningen

Vermelding

Fotografen: Jacolien Quarré en Paula Mulder
Videoverslag: Marijn Boeré

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van alle ontwikkelingen in het culturele veld? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief.

  Ik ga akkoord met de opslag en verwerking van mijn e-mailadres.