Klanten beoordelen ons met een 8,0
Wat leeft er bij het amateurkunstveld?

Cultuurplatform Gemeente Groningen

Cultuurplatform Gemeente Groningen

In de gemeente Groningen wordt de klankbordgroep van het culturele veld omgebouwd naar een cultuurplatform.

Een Cultuurplatform is een regionaal overleg- en samenwerkingsverband van partijen uit het culturele veld. Een Cultuurplatform is onafhankelijk en signaleert, initieert, brengt vraag en aanbod bij elkaar en adviseert de gemeente, de burger en het kunstenveld. Omgekeerd is een Cultuurplatform voor de gemeente een praktische ingang naar het kunst- en cultuurveld. Een Cultuurplatform draagt bij aan het formuleren en borgen van het cultuurbeleid van een gemeente.

Het KultuurLoket is een van de vaste partners aan tafel bij de Cultuurplatformen. De medewerkers van het KultuurLoket denken mee, delen de ervaringen vanuit de andere platformen en organiseren activiteiten op het gebied van deskundigheidsbevordering.

Meer weten?

Heb je vragen over het CultuurPlatform van de Gemeente Groningen? Neem contact op.

Cultuurcafés

Het KultuurLoket organiseert in samenwerking met de klankbordgroep en de gemeente Groningen cultuurcafés. De beleidsmedewerker cultuur van de gemeente Groningen en de projectleiders van het KultuurLoket vinden het van belang om te horen wat er nu leeft bij het amateurkunstveld.

De corona heeft een grote impact op het hele culturele veld. Hoe houd je je vereniging levend? Wat betekent dit voor de toekomst? De gemeente werkt aan een steunpakket voor de culturele sector, gericht op grote instellingen, zzp’ers, subsidieregelingen en opdrachtverlengingen. Ze kijken ook zeer zeker naar de amateurkunst en zijn benieuwd wat de gemeente voor het culturele veld kan doen.

Dat gaat natuurlijk over de komende tijd, de periode dat je nog vrij weinig kunt, maar ook voor de periode daarna. Welke knelpunten worden voorzien als de verenigingen weer mogen repeteren en optreden? Zijn er al (nieuwe) ideeën voor concerten, voorstellingen en projecten?

Tijdens de cultuurcafé’s kan het culturele veld laten horen hoe het gaat en waar ze behoefte aan heeft. De projectleiders van het KultuurLoket en de beleidsambtenaar kunnen dan kijken wat zij voor hen kunnen betekenen.

Activiteiten

Online CultuurCafé 8 april

Online CultuurCafé 4 maart

Cultuurcafé 21 januari

Online CultuurCafé 19 juni 2020